Hjem

Bølestranda Båtforening

Foreningen har som formål å fremme interessen for båtliv og kultur, samt drive småbåthavn og opplagsplass på Bølestranda, til beste for medlemmer i samsvar med intensjonene i den til enhver gjeldende leieavtale med Skien kommune som grunneier.

Siden redigert 24/8-2020

Dugnad i Båthavna tirsdag 15 sept. august kl. 1700.


Det er nokså gjengrodd i og mellom krybbene på båtplassen og vi må rydde opp før båtopptaket. 

Styret innkaller dere derfor til felles dugnad tirsdag 15.sept kl. 17. Ta med ryddesag/ljå om du har og gjerne også tilhenger (styret tar med et par tilhengere).


Nærmere informasjon om fellesopptak følger siden, se siden Uttak, opptak


For Styret

Ole Jonny Sivertsen


Møteref. fra årsmøtet  2020 kommer senere.


Det er avholdt årsmøte for Bølestranda Båtforening 2019.


Ny leder er valgt: Tore Øyvind Moen. Vi ønsker den nye lederen velkommen i styret!


Vi takker alle Kenneth Haberstad for en super innsats alle de årene han har vært foreningens leder.

 

Consectetuer,  variusi ipsum nullam repellendus