Hjem

Foreningen har som formål å fremme interessen for båtliv og kultur, samt drive småbåthavn og opplagsplass på Bølestranda, til beste for medlemmer i samsvar med intensjonene i den til enhver gjeldende leieavtale med Skien kommune som grunneier.


Dugnad på plassen mandag 12 september 2022. Rydding av grass etc og vask av treverk på brygger !

Siden redigert 23/8-2022