Hjem

Foreningen har som formål å fremme interessen for båtliv og kultur, samt drive småbåthavn og opplagsplass på Bølestranda, til beste for medlemmer i samsvar med intensjonene i den til enhver gjeldende leieavtale med Skien kommune som grunneier.Siden redigert 24/4-2023