Hjem

Foreningen har som formål å fremme interessen for båtliv og kultur, samt drive småbåthavn og opplagsplass på Bølestranda, til beste for medlemmer i samsvar med intensjonene i den til enhver gjeldende leieavtale med Skien kommune som grunneier.

Siden redigert 20/3-2021
Det er avholdt årsmøte for Bølestranda Båtforening 2019.


Ny leder er valgt: Tore Øyvind Moen. Vi ønsker den nye lederen velkommen i styret!


Vi takker alle Kenneth Haberstad for en super innsats alle de årene han har vært foreningens leder.