Styret

Siden redigert 25/3-2019


Styret

består av for 2019:


Formann: Tore Øyvind Moen, tlf, 977 00 395 mailadr.:


Kasserer: Kjetil Høllen,tlf.:913 69 740.  mailadr: Kjetil@bergslitre.no.


Sekretær Knut Osnes, tlf.: 99 15 74 78, mailadr.: knut.osnes@bioro.no


Styremedlem Ole Jonny Sivertsen , hjemmesideansvarlig, ole.jonny.sivertsen@hotmail.com


Havnesjef Geir Fjeldstad, mailadr. geir.fjeldstad@gmail.com


Teknisk rådgiver:(ikke styremedlem) Egil Spangelo, mailadr.: espang@broadpark.no


I tillegg har fungert som:

Revisor:Bjørn Erik Kasnes

Valgkomite:Kjetil Hornes og Kjell Otto Tvedt


NB! Husk Fornyelse av kontrakt med Kommunen i 2019