Uttak, opptak

 Rev. 11/9-2023

 

 Båtopptak torsdag 21. september og

 torsdag 5 oktober 2023. 

 

  Kl 1500 begge dager!


Viktig info til seilbåteiere

Porsgrunnsbrua holdes stengt fra og med mandag 25. september til og med 8. oktober i forbindelse med bytting av de originale bruakslingene fra 1957. Også etter 8. oktober kan det bli perioder med stenging, opplyser fylkeskommunen. Seilbåter må være oppstrøms Porsgrunnsbrua senest søndag 24. september. Vi har fått spørsmål om å utsette det andre opptaket, men siden det er usikkerhet rundt regulariteten for åpning etter 8. oktober holder vi på datoen. Motorbåter kan planlegge som vanlig, stengingen påvirker ikke båter lavre enn sju meter.