Uttak, opptak

 Rev. 20/9-2021Opptak er nå bekreftet for høsten 2021: 


Pulje 1, (sør), 12 stk, : Torsdag 23 sept. kl.1500


Pulje 2: (nord) :  12 stk, :  Torsdag   7  okt. kl.1500


 kr 1600,- pr. båt.